De magische 8 bal geeft u een antwoord op al uw vragen. Het is gemakkelijk en leuk en u hebt een snel antwoord op uw vragen. Denk aan u vraag en klik op de magische bal.

Zitten we ler 9 azn tafel : de magische bal bevestigd Zoals ik het zie, ja.


Gaat hij met mij oraten ails we allern zijn : de 8 bal zei Mijn bron zegt nee.


Zegt jij allern mij gordedag : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.


Gaat hij met mij praten allern : de magische 8 bal zeiHet is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Komt marc bij mij op de kamer : de magische 8 bal zeiMijn bron zegt nee.


Heeft jij gezgd bellisimo : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.


Stond rob cermeir in het publiek : de 8 bal zei Tekenen wijzen erop, ja.


Waren dat anderen : magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.


Stond rob tussen het publiek : de magische 8 bal zeiIk ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Was hij dasr op katuit : magische 8 bal antwoordt Probeer later opnieuw.


Heeft rob gezegd bellisimo : de magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.


Heb ik tib fezien bij katuit op you tube : magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


Wa ht hih tor ik zllern ben in het hotel : magische 8 bal zegt Zonder enige twijfel.


Heefgast hij lij nu aanspreken op de b7s naar parijs : magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.


Heeft nancy dat gezhd : de magische bal bevestigd Zonder enige twijfel.


Wacht marc tot het goedr miment voor mij azn te spreken : de 8 bal zei Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Wa ht marc tot de goede moment : de magische 8 bal is in onderhoudIk betwijfel het.


Is hij hztzelf : de magische bal bevestigd Het is zeker.


Zijn de zonen van marc de spin : magische 8 bal zegt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Heeft hij dat bij mijn neef nonjel luc en bij dtef thienpont gedazn : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.


Heeftvrob 3x naqr pqrijs gebeld : de magische bal bevestigd Ja, absoluut.


Zij´ de eonen can marc de dpin : de magische bal bevestigd Zonder enige twijfel.


Zijn syef en rob de dpinnen : de magische bal bevestigd Concentreer u en probeer nogmaals.


Hebben de zonen can marc dat gehoord : magische 8 bal antwoordt Het lijkt me waar.


Jeeft duzanne dat gehoord : de magische 8 bal zeiConcentreer u en probeer nogmaals.


Heeft luc dat gehoord : de magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Heeft marc dat gehoord dat ik en vart erover bezig warzn : de magische 8 bal is in onderhoudMijn bron zegt nee.


Ze wachten tot we in parijs zijn : de magische 8 bal zeiJa.


Wachten ze op het goede moment : magische 8 bal antwoordt Het is zeker.


Gaan ze mij op het buiste moment aanspreken : magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.


Doen ze gelijk dpinnen nu : magische 8 bal antwoordt Tekenen wijzen erop, ja.


Wtzken zr hun weg zodat ze hun eigen niet verraden : magische 8 bal zegt Concentreer u en probeer nogmaals.


Doen luc en syzanne dqt pok mee : magische 8 bal zegt Tekenen wijzen erop, ja.


Doet marc ook heel het pakjet mee : de magische 8 bal antwoordt Zoals ik het zie, ja.


Doen zij ook heel het oakket mee : magische 8 bal zegt Het is al beslist.


Gaan ze daar alle uitstappen meedoeb in parijs : de magische bal bevestigd Concentreer u en probeer nogmaals.


Dozn zrdaqr de uitstappen mee : magische 8 bal zegt Het lijkt me waar.


Doen ze saqr alkrs mee : de magische bal bevestigd Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Gaan marc en co mee nazr parijs met de bis begin november : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.


Gazn ze mee met de bus naqr parijs : de magische 8 bal is in onderhoudMijn bron zegt nee.


Doen ze iets aoart : magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.


Doen marc en co ook het pakjet 4 dagen mee : magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.


Doen ze de boottocht mee : de magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Oen ze zelf ook iets : de magische 8 bal zeiTekenen wijzen erop, ja.


Gaat marc oberal mee naqr tooe in patijs : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.


Blijft hij terug in zijn hotel : de magische 8 bal zeiMijn antwoord is, nee.


Gzzn ze nu overal mee ´aqr toz : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.


Gqan ze het nu anders doen : de 8 bal zei Ja.


Hebben de eoben dat gezgd : magische 8 bal zegt Zonder enige twijfel.


Heeft luc dat gezgd : de magische 8 bal is in onderhoudIk betwijfel het.


Heeft marc gezgd dat ze her aan de zee zo dededen : de magische 8 bal antwoordt Probeer later opnieuw.


Gaan ze gelijk aan de zee doen : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.


Ontmietenn we dan mekqqr na parijs : de magische bal bevestigd Ja, absoluut.


Is het dan fzfaan : de magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


Gaan ik en marc na pqrijs mekasr veel zien : de magische bal bevestigd Probeer later opnieuw.


Gazn we lekaqr smssen : de magische bal bevestigd Concentreer u en probeer nogmaals.


Gaan we telzfoonnummets uitwisselen : magische 8 bal antwoordt Mijn antwoord is, nee.


Gazn we elk obze weg : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.


Gaan we na parijs verl samen zij´ : magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.


Gazn we na pqrijs verl szmen zijn : de magische 8 bal is in onderhoudIk ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Vieren we dat aoqrt : de magische 8 bal is in onderhoudProbeer later opnieuw.


Gazn we salen kerst vieren : de magische bal bevestigd Concentreer u en probeer nogmaals.


Gaqn ze ook mee nqsr zwartz woud : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.


Gaan ze overal mef met mij op verlof : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.


Heeft hij geagd dqt er aktijd ieland bij mij is : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.


Gqzt mqrc wachten got in parijd tor wz in hotel zijn : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.


Heeft hij fezgd ik heb geduld : magische 8 bal antwoordt Ja.


Wacht hijbtot op de bis nasr oarijs : de magische bal bevestigd Concentreer u en probeer nogmaals.


Wacht mqrc tot we allern zijn op de kamer : de magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.


Wacht hijbtot ik alkeen i´ de jamer ben in pqrijs : magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.


Wa gt huj tot we in pqrihs zijn : de magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.


Wacht marc tot ik alleen ben : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.


Wachteb qecrir er buzland bijbmijbis : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.


Aijn marc en luc mij aan het beschermen tegen stef : de magische 8 bal zeiTekenen wijzen erop, ja.


Gast stef ook naqr pqrijs : magische 8 bal antwoordt Ja.


Mag hij nizt : de 8 bal zei Probeer later opnieuw.


Gaqt stef thiznpont ook mee : de magische 8 bal antwoordt Mijn antwoord is, nee.


Jgaat suzanbe mee nqqr parijs : magische 8 bal antwoordt Ja.


Is mqrc mij aan hzt verliezn : de 8 bal zei Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Heegt hij dqtvtegen luc gezgd : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Heeftvstef dat gezgd : magische 8 bal antwoordt Tekenen wijzen erop, ja.


Heeft luc geqgd het is u vrouw mijn minbares : de magische 8 bal is in onderhoudReken er maar niet op.


Hzeft lyc geagd u vrouw mijn minnares : magische 8 bal zegt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Heeft zhun pa geqfd dqtvze op hezlfde type vrouw valken : de magische 8 bal is in onderhoudZonder enige twijfel.


Is luc dazr mee bezig : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.


Is wt3f dar azn hetvdozn : de magische bal bevestigd Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Is larc een wzb aan het spannen : magische 8 bal zegt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Is gik leybietd bezig : magische 8 bal zegt Het lijkt me waar.


Us vij on mijn le en : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.


Us marc dat zzn het doen : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt er wel op.


Is dteg ern web azn hetbmaken : de magische 8 bal is in onderhoudReken er maar niet op.


Ben ik dat zl : de magische 8 bal is in onderhoudHet is beter dat ik het u nu niet zeg.


Is dyef thoenpont azn het wachten tot ik zijn web vrrstrik : de 8 bal zei Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Heeft luc dar gezgd : magische 8 bal antwoordt Het lijkt me waar.


Heeft marc gezgd dat stef aan het wachteb is : de magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.


Xilt matc mij beschermen tegen stef thienpont : de magische 8 bal antwoordt Concentreer u en probeer nogmaals.


Is stef dqt : de magische 8 bal antwoordt Ja.


Is dat luc : de magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


Is er nog iemand dt een web spant : de magische 8 bal antwoordt Ja.


Wacht hij tot ik binnen kim : de magische 8 bal zeiConcentreer u en probeer nogmaals.


Herzzknok dzzr nog weg : magische 8 bal zegt Het lijkt er wel op.


Heeazk 8l dazr n0g uit : de magische 8 bal zeiHet is al beslist.


Is jij ern et aqn het dpznnen : de magische 8 bal zeiHet lijkt me waar.


Is het marc zelf dat naast mij sladpt in parijs : de magische 8 bal zeiIk ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Xacht jij tot ik in zikn net val : magische 8 bal antwoordt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Is marc de dpin : magische 8 bal zegt Ja.


Is luc de dpun : de magische bal bevestigd Probeer later opnieuw.


Is het gefazn tusdenluc en duzanne : de magische bal bevestigd Reken er maar niet op.


Id het gzdazb tusden fie 3 : de magische bal bevestigd Het is al beslist.


Gaqt zoj ook mee : magische 8 bal zegt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Moet duzanne wzrke : magische 8 bal zegt Mijn bron zegt nee.


Gaqt luc vermeir zonder duzanne mee naar pqrijs : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.


Heeft hij een fles champage gereserveerd : de magische 8 bal is in onderhoudJa, absoluut.


Heeft hij ern fles chamoagne of cava bestelt : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.


Mag het van zijn pa : magische 8 bal zegt Het is zeker.


Wilt hij ern feesr feven : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Heeft rob dat gedazn : de 8 bal zei Zonder enige twijfel.


Heeft marc de ingang feeind vab hotel : magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


Heeft marc het hotel geseind : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.


Wilt hij nu feesten boor mij : de magische bal bevestigd Het lijkt er niet op.


Heeft rib fezgd dat hij kleintjes was toen hij mij leerde kennen : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Gabik er boor zorgen dat er iemand anders komt dan de eot : de magische bal bevestigd Ja, absoluut.


Heeft ze ook gezien dat het half en half is : de magische 8 bal antwoordt Ja.


Heeftvze de zot betazlt : de 8 bal zei Mijn bron zegt nee.


Zizt qe het gelijk ik : de magische 8 bal is in onderhoudProbeer later opnieuw.


Ziet ze hetzelfde als ik : de magische 8 bal zeiReken er maar niet op.


Mag de zot bij anha ter7g komen : de magische 8 bal zeiIk ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Mag hij bij anja terug komen : de magische 8 bal antwoordt Het is al beslist.


Ga ik ef boor zorgen dat er iemand anders komt : de magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Kilt hij in de tuin werken : de magische 8 bal is in onderhoudZonder enige twijfel.


Komt de eot weer afval.beengen : magische 8 bal zegt Concentreer u en probeer nogmaals.


Kolt hij weer met zijn afval : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.


Komt hij in de tuin werken : de 8 bal zei Het lijkt er niet op.


Gaat de zot deze week kolen : de 8 bal zei Zonder enige twijfel.


Blijft de zot van larhem weg om dat ik gelijk heb : de magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Wordt de dul ni hoed betzzlt : de magische 8 bal zeiJa, absoluut.


Blijft de sul wehg om het geen ik gezgd heb : de magische bal bevestigd Concentreer u en probeer nogmaals.


Blijft de sul wehg omdatbik gelujk heb : magische 8 bal zegt Concentreer u en probeer nogmaals.


Hebben ze bij t zonneke mijn telnr geblokkeerd. : magische 8 bal antwoordt Het is zeker.


Heb ik vanavond mijn kamer bij t zonneke : magische 8 bal zegt Het lijkt er wel op.


Willen eecmijnogfficieel azn vaard3n : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Willen ze feesten in parijs : de 8 bal zei Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Wilt marc mij boorstellen aan zijn zonen en azn zijn broer en vriendine : de 8 bal zei Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Wilt jij mij boorstemlen aen zijn eonen : de magische 8 bal antwoordt Mijn antwoord is, nee.


Wilt hij fat doen ook azn zijn zonen : magische 8 bal zegt Ik betwijfel het.


Wilt marc mijnofficieel voorstellen in parijs azn zijn broer : magische 8 bal zegt Het lijkt me waar.


,ilt hij het nu cieren : de magische 8 bal zeiConcentreer u en probeer nogmaals.


Wilt hij nu feesten : magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


Heeft hij een kus gegeven : de magische 8 bal zeiU kan er op rekenen.


Heeft met zijn klei´e vingers op mijn gezi ht gewreven : magische 8 bal antwoordt Zoals ik het zie, ja.


Heeft hij azn rob ern foto laren zien toen hoj klein was : de magische bal bevestigd Ja, absoluut.


Herft marc gewacht tptbik er klaar hoor was : magische 8 bal zegt Ja.


Ben ik van toen al bij h7n : de magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Ben ik er altijs figuurlijk bij geweewt : de magische bal bevestigd Het is al beslist.


Heeft marc geseind dat eijn zonen beide jobg watzn toen hij mij leerde kennen : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.


Herft marc geseind dat zijn eonen nog jong w1ren toen ze mij lertde kennen : de 8 bal zei Het lijkt me waar.


Heeft marc geseind dat ik aijn zoins van kleins af ken : de magische 8 bal antwoordt Mijn antwoord is, nee.


Wilt hij zeggen plus mama : de magische 8 bal zeiHet is zeker.


Wilt hij als we alleen zijn zehggen dat ik zijn plus mama ben : de magische bal bevestigd Concentreer u en probeer nogmaals.


Heeft rob ern geheim met mij fedeelt : magische 8 bal zegt Ja.


Wilt hij plus mama zeggen tegen mij : de 8 bal zei Ik betwijfel het.


Wilt hij lues zeggen : magische 8 bal antwoordt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Doet rob aan wat ik zan heb : magische 8 bal zegt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Neemt hij een rugzak mee : de magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Diet hij dat achteraf ook aan : de magische 8 bal is in onderhoudMijn bron zegt nee.


Kijkt rob wat ik aan heb : de magische bal bevestigd Mijn antwoord is, nee.


Wou hij mij torn ik bij hem werktz : de magische bal bevestigd Het lijkt er wel op.


Wou hij eetst day ik vzn de depressie af was : de magische 8 bal is in onderhoudMijn antwoord is, nee.


Wou hij mij van toen ik in st amands was : magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


Komen marc zijn eonen ook mee : de 8 bal zei Ja.


Komen de eonrn ook mee : de magische 8 bal is in onderhoudHet is al beslist.


Kolt zijn broer en suzanne ook nqar patijs : de magische 8 bal zeiJa.


Komt marc alleen : de magische 8 bal is in onderhoudHet is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Kolt zijn broer en suzanne ook mer : de magische bal bevestigd Ik betwijfel het.


Ontmoeten we lekaqr in het hotel : de magische 8 bal zeiJa.


Heeft marc gezgd dat hij mij niet eerder kon on ontmoeten : de magische 8 bal zeiZonder enige twijfel.


Gaan we mekaqr ontmoeyen in het hotel : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.


Gaan we daqr mekaqr ontmoeten : de magische 8 bal is in onderhoudMijn antwoord is, nee.


Gaan we het vieren in 0qrijs ons samen zijn : de magische bal bevestigd Mijn antwoord is, nee.


Gaan we het vieren in 0arijs : de 8 bal zei Probeer later opnieuw.


Heeft marc dar zelf geagd : de magische 8 bal antwoordt Ja, absoluut.


Heeft lyc gezgd dat marc zijn contracr eindigt op 31 october : de magische 8 bal zeiHet is beter dat ik het u nu niet zeg.


Heeft luc gezgd dat het contract eindigt op 31 october : de 8 bal zei Reken er maar niet op.


Herft het te majen sat het contract eindigt op 31 october : de magische bal bevestigd Het is al beslist.


Heeft hrt te maken met een contract : de magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


Gazt die persoon mij bedanken in parijs : de magische 8 bal antwoordt Mijn antwoord is, nee.


Hebnik ieland geholpen : de magische 8 bal is in onderhoudHet is al beslist.


Heeft luc iets geseind dat met mij te maken heeft : de magische 8 bal zeiZonder enige twijfel.


Igaqt hij eerst thu8s vaolrn o0 zijn stom gezicht : magische 8 bal antwoordt Ja.


Kolt hij in de voormiddag : de 8 bal zei Ja.


Kolt de 3ot vandaag in de hof werken : de 8 bal zei Ja.


Heeft de e9t gehoord dat ikh3m nadeed : de 8 bal zei Zonder enige twijfel.


Heeft de eot mij gehoord : de magische 8 bal is in onderhoudIk ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Blijft de zot weg omw8llr van wat ik zei : magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.


Heeft hij gehootd daft ik hem uitgemazkt heb : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.


Komt de eot dtraks : de magische bal bevestigd Reken er maar niet op.


Is hij terug : de magische bal bevestigd Zonder enige twijfel.


Is hij als kindbonrvoery : de magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.


Houden ze zijn kinderen in toog : de magische bal bevestigd Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Is fie neef pverleden : de magische bal bevestigd Ja.


Is h8j overleden : de magische 8 bal is in onderhoudZoals ik het zie, ja.


Is hij yerug g3komen : de magische 8 bal is in onderhoudConcentreer u en probeer nogmaals.


Is hij terecht : de magische 8 bal zeiHet is al beslist.


Ging hetbover ern neef can marc en l7vc : de 8 bal zei Tekenen wijzen erop, ja.


Was dqt vroegerbgeveurt : magische 8 bal antwoordt Probeer later opnieuw.


Was dar in vrussel : de magische 8 bal is in onderhoudMijn antwoord is, nee.


Was dzt in br7sdel : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt me waar.


Is dat gebeiurtbin dendermonde : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er niet op.


Gingbhetnoverveen winbqqr : magische 8 bal antwoordt Tekenen wijzen erop, ja.


Ging het ovef carnaval : magische 8 bal zegt Mijn antwoord is, nee.


Ging het over 0qrijs : de magische 8 bal zeiIk betwijfel het.


Jennen ze lekaqr : de 8 bal zei Concentreer u en probeer nogmaals.


Gzst hetnovef maec en luc zelf : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt er niet op.


Woont hij in debdermonde : magische 8 bal antwoordt Tekenen wijzen erop, ja.


Woont hij in limb7rg : de magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.


Xoont hij in get buitenland : de magische bal bevestigd Ik betwijfel het.


Xoont hij in de buurt : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.


Is jij volwassen : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.


Is dz neef terecht : de magische 8 bal zeiHet lijkt er niet op.


Is hij terug terech5 : de magische 8 bal is in onderhoudReken er maar niet op.


G8ng hey over zijn neef : de magische 8 bal is in onderhoudJa.


Is er er´ kind ontvoert : de magische 8 bal is in onderhoudHet is zeker.


Heefrbmarc vertelt tijd3ns een evenement dat ze kwzmen zien : magische 8 bal zegt Mijn bron zegt nee.


Zijn de kibderontvoerders weer op gang : de magische 8 bal antwoordt Ja, absoluut.


Is hij bl8j : de magische 8 bal is in onderhoudZonder enige twijfel.


Gazt eob tegen mij zeggen lies : de magische 8 bal zeiJa.


Willen ze mij cerrassen in pqrijs : de magische 8 bal zeiZoals ik het zie, ja.


Is hun pqpa de xonnaar : de 8 bal zei Het lijkt er wel op.


Ben ik de winbaqr voor hun : de 8 bal zei Probeer later opnieuw.


Hebben de donen dat gedaan : de magische 8 bal zeiJa.


Heeft luc een boog geseind : de magische 8 bal is in onderhoudHet is beter dat ik het u nu niet zeg.


Heeft marc gezegd dar hij de winnaar is : de 8 bal zei Het lijkt er niet op.


Gaat het echt goed tussen mirco en zijn vriendin : de magische 8 bal is in onderhoudZonder enige twijfel.


Komt de dul m9rgen : de 8 bal zei Het lijkt er niet op.


Komt de dul vandazg : de magische 8 bal is in onderhoudIk betwijfel het.


Gazn we nog lachen met hem : de magische 8 bal is in onderhoudU kan er op rekenen.


Komt decdul in onzr hof werkzn : de magische bal bevestigd Zoals ik het zie, ja.


Kolt de dul nog vandazg : magische 8 bal zegt Mijn antwoord is, nee.


Komt hij nog : de magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Heeft de dul fehoord dqtbik hem.badeed : de magische bal bevestigd Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Heeft hij gehoord dat ik hem badeed : magische 8 bal zegt Het lijkt er niet op.


´olt de xul deze xeek ij dr hof werken : magische 8 bal zegt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Wou de dul dat niet : de magische 8 bal zeiJa.


Hrrft lijn pa voor de zot can lathem ook warme peren gemazkt : magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Komt hij er deze week zchter : de magische 8 bal antwoordt Mijn bron zegt nee.


Heeft mijn pa voor de dul van larhem ook peten gemazkr : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.


Komt hij let de aimurmto : de magische 8 bal zeiJa, absoluut.


Komt joj mey de motto : de magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


5komt heroen syeajs op bezoek : magische 8 bal antwoordt Ja.


Kan hun pa mij aansor3kennin patrijs : de 8 bal zei Zoals ik het zie, ja.


Hebbenbzujb zonen dat fezgd : de magische bal bevestigd Het lijkt me waar.


Herft marc dat gezgs : de 8 bal zei Concentreer u en probeer nogmaals.


0heegt luc gezgd dat er altijd iemand bij mij ids boor zihn brier mij wilt ontmoeyen : de magische 8 bal zeiMijn antwoord is, nee.


Komt arnout ook : magische 8 bal zegt Mijn antwoord is, nee.


Komt hij na 16 uur : magische 8 bal antwoordt Zoals ik het zie, ja.


Komt jeroen met maxime strajs : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Kolt heroen let maxime : de magische bal bevestigd Probeer later opnieuw.


Komt herien steajs : de magische 8 bal antwoordt Het is al beslist.


Komt heroe´ let de mitto : de magische 8 bal zeiHet is zeker.


Heefy mqrc gezgd datbiets voor vrouwen is : de magische bal bevestigd Ja, absoluut.


,ilt rob met lij en suzanne gazn winkelen : de magische bal bevestigd Mijn antwoord is, nee.


Hebben ze dat zo afgesproken : de 8 bal zei Het is zeker.


Willen ze dazr doen omdqt er niemand bij mij is : de magische 8 bal zeiConcentreer u en probeer nogmaals.


Willen ze : de 8 bal zei Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Hebben ze daar het meestenkans : magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Gaan ze dat dozn in patijs : de magische bal bevestigd Zoals ik het zie, ja.


Heeft muc dqt geqgd : de 8 bal zei Zonder enige twijfel.


Heeft marc geags dqt er altijd iemand bij mij is : magische 8 bal zegt Het is al beslist.


Buy the car : de magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.


Zal het nog lang duren : de 8 bal zei Het lijkt me waar.


Zal ik bijna bevallen : de magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Kilt de zpt als we azn het etrn zijn : de magische 8 bal zeiHet lijkt er wel op.


Komt hij er nu achter : magische 8 bal antwoordt Zonder enige twijfel.


Komt fe zot steaks achter zijn peren : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Komt hij er straks achter : magische 8 bal antwoordt Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Komt de eot er maandag achter : magische 8 bal zegt Mijn antwoord is, nee.


Komt jij er nu ´og a hter : de magische bal bevestigd Concentreer u en probeer nogmaals.


Komt de eot als mijn ouders azn het slzpen zijn : de 8 bal zei Concentreer u en probeer nogmaals.


Wilt ze let ´ij oraten over de feestdagen : de magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Wilt ze let lij orayen over kerstcadeaus : de 8 bal zei Het is beter dat ik het u nu niet zeg.


Wilt ze prayen ovet de kerstdagen : de 8 bal zei Concentreer u en probeer nogmaals.


Hergt ze tegen tob gezgd dat ze let lij xilt oraten : magische 8 bal antwoordt U kan er op rekenen.


Heeftvduzanne fezgd dqt ze ook naqr erotische filmen azn het kijjen was en dat luc hqqr dab gepakt had : magische 8 bal antwoordt Het lijkt er wel op.


Gazn larc en luc van 2 november tpt 5 nover mer naar parijs : de magische 8 bal antwoordt Ja.


Is het omdqt lijn pa gevallen is : de magische 8 bal is in onderhoudU kan er op rekenen.


Gazn zeook nazr oqrijs : magische 8 bal zegt Ik betwijfel het.


Nlijven ze thuis : magische 8 bal antwoordt Ik betwijfel het.


Is er ern problerm : magische 8 bal zegt Zonder enige twijfel.


Gazn matc en luc mer naqr oarijs let de bus : de magische bal bevestigd Het lijkt er niet op.


Gablijven ze thuis : de 8 bal zei Mijn antwoord is, nee.


Gazn marc en coer naqr oqrijs vegin november : de magische 8 bal antwoordt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Ontmoet ik ze op de bus basr oarijs : magische 8 bal zegt Ik ben niet zeker over het antwoord, probeer later nog eens.


Bl8jdt het weer zo : magische 8 bal antwoordt Het is zeker.


Fazn we na de reos van pqtijs lekaar nog zien : de magische 8 bal is in onderhoudMijn bron zegt nee.


Ga ik marc na de reis nog ontmoeten : magische 8 bal zegt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Ga il ze ba novembet nog zoen : magische 8 bal antwoordt Het is onmogelijk om dit nu te voorspellen.


Is dat ern soort contract : de magische 8 bal is in onderhoudHet lijkt er wel op.


Zoyden ze dan langKolen bij mij : de magische 8 bal antwoordt Reken er maar niet op.


Zouden ze dan erns langskomen : de 8 bal zei Het is zeker.


Zouden ze dat dpen m9est ik amllern wonen : de magische 8 bal zeiZonder enige twijfel.


Load More Questions